Valt u uit de lucht als het op veiligheid aankomt?

SAFETY VOOR DE PRO

VAL

beveiliging

HOOFD

bescherming

HAND

bescherming

WERK

kledij

VOET

bescherming

HYGIËNE

en preventie

valbeveiliging
hoofdbescherming
valbeveiliging

SAMEN VEILIG AAN 'T WERK!

160.000 arbeidsongevallen per jaar waarvan 10% met blijvende arbeidsongeschiktheid. Meer dan 40 slachtoffers per dag die nooit nog aan de slag kunnen en levenslang met een handicap verder moeten. Bijna wekelijks 2 arbeidsongevallen in de bouwsector mét dodelijke afloop. Koude, harde cijfers waar u morgen misschien ook wordt bijgeteld.

voetbescherming
handbescherming
hygiëne en preventie

Koude, harde cijfers waar u morgen misschien ook wordt bijgeteld.

Bij de aard van deze ongevallen staat het “vallen van personen” met klem op de 1ste plaats, onmiddellijk gevolgd door het “verlies van controle over een machine, handgereedschap of transportmiddel”. Dit wordt helaas gedocumenteerd door nieuwsberichten die bijna wekelijks dodelijke valpartijen op bouwwerven melden. Over de contactwijze van de verwondingen is bekend dat o.a. het contact met een snijdend, puntig of hard voorwerp en de fysieke belasting van het lichaam in het algemeen de frequente oorzaken zijn. Een ernstig percentage van deze arbeidsongevallen kan perfect vermeden worden door het eenvoudig toepassen of het correct gebruiken van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen of PBM (*). Voorkomen is beter dan genezen. Het foutief in-schatten van risico’s, het laks omspringen met de juiste beschermingsmiddelen, het gebrek aan opleiding of correcte informatie liggen aan de oorzaak van het stijgend aantal arbeidsongevallen. Weet u bijvoorbeeld dat een veiligheidshelm een vervaldatum heeft of dat een valharnas gepersonaliseerd moet zijn en dus niet door anderen mag worden gebruikt?

Wij, als gespecialiseerde vakhandel, kunnen u in samenwerking met onze leveranciers perfect informeren wanneer en welke beschermingsmiddelen u best inschakelt.

Persoonlijke beschermingsmiddelen moeten ook bijdragen tot uw persoonlijk comfort tijdens het uitoefenen van de arbeid. Veiligheidsschoenen bijvoorbeeld kunnen op langere termijn voor lichaamsklachten aan voeten, benen, heupen en rug zorgen. Aan de basis van deze klachten ligt in vele gevallen de lage kwaliteit van de veiligheidsschoen waar eerder voor de lage prijs wordt gekozen dan voor de hoge kwaliteit.

Daarom kiezen wij bij Pro@work voor kwalitatieve fabrikanten en merken. Aan de hand van 6 thema’s adviseren wij u graag en wijzen wij u op het belang van deze persoonlijke beschermmiddelen en de weloverwogen keuze voor aangepaste kledij en schoeisel.

Wat zijn PBM ?

Een uitrustingsstuk of –middel dat door een persoon wordt gedragen of vastgehouden als bescherming tegen één of meerdere gevaren die de gezondheid of veiligheid bedreigen. Op 15 juni 2018 heeft de Europese Commissie een nieuwe geconsolideerde lijst van geharmoniseerde Europese normen in het kader van de Europese Verordening 2016/425 van 9 maart 2016 betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en tot intrekking van Richtlijn 89/686/EEG gepubliceerd.

De geharmoniseerde normen die worden gepubliceerd, geven oplossingen voor de naleving en geven een ‘vermoeden van conformiteit’ met de relevante gezondheids- en veiligheidsverplichtingen van de Richtlijn persoonlijke beschermingsmiddelen.

Samen
sterk aan
't werk

Vancanneyt

Spoelewielenlaan 8
8860 Lendelede

De Stalen Greep

Bedevaartstraat 53
8700 Tielt

De Nieuwe
Gouden Spade

Zwaanhofweg 3
8900 Ieper
Pro@Work samen sterk aan het werk

Pro@Work
Samen sterk aan 't werk