Valt u uit de lucht als het op veiligheid aankomt?

WAT ZEGT DE WET?

Voor alle duidelijkheid : in dit thema hebben we het zowel over verticale als horizontale antivalsystemen. Belangrijk om weten is dat beide systemen vanuit een andere invalshoek worden bekeken. Antivalharnassen, karabijnhaken, aanslaglijnen, en alle demonteerbare onderdelen in een valbeveiligingssysteem zijn PBM (categorie III). Zij moeten dan ook voldoen aan de richtlijnen uit de Europese Verordening 2016/425.  Vaste ankerpunten, die niet zomaar weg te nemen zijn, zijn geen PBM.

Ook horizontale valbeveiligingssystemen worden op dit moment nog niet ten volle als PBM erkend in Europa. Die horizontale levenslijnen worden beschouwd als een verankering conform EN 795 klasse C. In feite zouden deze enkel door gespecialiseerde firma’s mogen geïnstalleerd worden. Er wordt nog te vaak gegrepen naar tijdelijke oplossingen die niet berusten op een technische analyse of correcte installatie. Hierdoor wordt een verkeerd gevoel van veiligheid gecreëerd, vaak met levensgevaarlijke situaties tot gevolg ! Informeer steeds naar de installatievoorwaarden van de fabrikant en doe een beroep op erkende instanties die de montage van dergelijke systemen uitvoeren of controleren.
- Bron : Prebes Veiligheidsnieuws

TIPS

VOOR PRO’S
DIE OP HOOGTE WERKEN

 • Werk nooit alleen op hoogte
 • Controleer steeds de toestand van het harnas, vanglijn en andere onderdelen
 • Zorg steeds voor voldoende vrije val ruimte
 • Zoek steeds naar een zo hoog mogelijk ankerpunt
 • Vervang na een val steeds de vanglijn en laat het harnas herkeuren

WAT HEBBEN ONZE PARTNERS TE VERTELLEN OVER VALBEVEILIGING ?

WERKEN OP HOOGTE ?
EVEN TERUG NAAR DE BASIS.

hygiëne en preventie

 

Professionals die op een hoogte werken moeten absoluut inzicht hebben in de verschillende valrisico’s. De ernst van een val is
afhankelijk van een aantal onafhankelijke parameters:

 • het gewicht van de gebruiker met uitrusting
 • de hoogte van de val
 • de positie ten opzichte van de verankering

HORIZONTALE VALBEVEILIGING:
EEN VAK APART.

Een horizontaal levenslijnsysteem is ontwikkeld voor gebruik door personen op horizontale locaties waar gevaar op een valrisico bestaat. Een levenslijn bestaat uit roestvrije 8mm RVS dat door twee eindbevestigingen en verschillende tussenankers gedragen wordt. De gebruiker is door persoonlijke beschermingsmiddelen en volgens EN 361 (harnasgordel) en EN 363 (valstopsysteem) en bovendien door de kabelglijder met het systeem verbonden. Ontworpen als doorloopsysteem biedt een levenslijn de gebruikers onbelemmerde bewegingsvrijheid doordat de tussenankers en de curven zonder weerstand worden gepasseerd. Levenslijnen kunnen op gevels, platte daken en schuine daken gemonteerd worden. Om de valbelasting voor personen zo laag mogelijk te houden is de kabelbeveiliging uitgerust met moderne voorspannings- en dempingselementen.

Tijdens de Safety events van Pro@Work brengen we jullie de basisprincipes bij rondom de keuze en correcte montage van een horizontaal systeem. High & Safe biedt u zowel individuele als collectieve beschermingsmiddelen, veiligheidsnetten,... aangevuld met kennis en advies om valbeveiliging op platte en hellende daken te ontwerpen en uit te voeren. Wij verzorgen ook de studie en montage van levenslijnen, ankerpunten en daktoegangen – door onze gekwalificeerde installateurs in eigen beheer uitgevoerd.

OPLETTEN IS VEILIGHEIDSMAATREGEL ÉÉN, MAAR UITRUSTING EEN GOEDE TWEEDE

Persoonlijke valbeveiliging is een laatste redmiddel, in alle opzichten. Niemand wil aan een kabel aan het dak bungelen, maar soms is er simpelweg geen andere manier om een smak te voorkomen. Aangelijnd werken, zoals persoonlijke valbeveiliging ook wel wordt genoemd, dus met een kabel of lijn aan een harnas, heeft niemands voorkeur. Alvorens die optie te kiezen, moeten eerst onderstaande vragen worden gesteld :
 • Moeten de werkzaamheden werkelijk op hoogte en/of zo dichtbij de dakrand worden uitgevoerd? Kan het ook op een andere locatie?
 • Is het mogelijk te werken met een vrijheidsbeperkende veiligheidslijn?
 • Kunnen vallende werknemers ook op een andere manier worden opgevangen, bijvoorbeeld met een vangnet?
Zo’n collectieve valbeveiliging heeft altijd de voorkeur boven individuele valbeveiliging.
Als collectieve maatregelen, zoals een hekje of vangnet, niet afdoende zijn dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk. Hier wil Deltaplus u op weg helpen bij de keuze van de juiste uitrusting met daarin o.a. het harnas, de vallijn en / of een valstopapparaat.

Samen
sterk aan
't werk

Vancanneyt

Spoelewielenlaan 8
8860 Lendelede

De Stalen Greep

Bedevaartstraat 53
8700 Tielt

De Nieuwe
Gouden Spade

Zwaanhofweg 3
8900 Ieper
Pro@Work samen sterk aan het werk

Pro@Work
Samen sterk aan 't werk